Sunday, 2 October 2011

You're using your headphones to drown out your mind.Satt och ritade lite på mig själv. En drömfångare som jag ska tatuera (så småningom). Där jag ritade den. Dock blev den inte så fin. Men i alla fall. Sen skrev jag love på underarmen, dock skulle jag aldrig tatuera in "love" någonstans tror jag. Det känns så opersonligt. 

No comments:

Post a Comment