Monday, 23 July 2012

Jumped on a train destination anywhere.

Så här kommer den sista av mina schemalagda tecknings inlägg. Det är även den som är tecknad senast. Nu om några dagar kanske eller imorgon. Jag har inte planerat så mycket kanske jag kommer hem.

1 comment: